Щорічна основна відпустка і порядок її надання.

     Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна
відпустка тривалістю 31 календарний день.
Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу:
- у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення - 44 календарні дні. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 56 календарних днів;
- у зоні гарантованого добровільного відселення - 37 календарних днів. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 49 календарних днів;
- у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30 календарних днів. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 42 календарних днів.
Зазначені відпустки надаються без урахування додаткової відпустки, передбаченої законодавством України.
Право на відпочинок працюючим в першу чергу гарантують Конституція України, Кодекс законів про працю України і Закон України "Про відпустки". Основна умова - наявність трудових відносин, які підтверджує укладений у належному порядку договір між працівником і роботодавцем. Виникає таке право з дня офіційного оформлення трудових відносин. Причому стосується воно як працівників за місцем основної роботи, так і за сумісництвом.
Тривалість відпусток, яку визначають у календарних днях, не залежить від режиму (графіка) роботи підприємства.
Ст. 78-1 цього Кодексу передбачено не враховувати при визначенні тривалості щорічної відпустки святкові та неробочі дні.
В Україні святковими та неробочими днями є:
1 січня - Новий рік
7 січня - Різдво Христове
8 березня - Міжнародний жіночий день
1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих
9 травня - День Перемоги
28 червня - День Конституції України
24 серпня - День незалежності України.
Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
7 січня - Різдво Христове
один день (неділя) - Пасха (Великдень)
один день (неділя) - Трійця.
Слід відрізняти поняття "святковий і неробочий день" від поняття "вихідний день". Вихідні дні в тривалість щорічної відпустки включаються, як і будь-які інші календарні дні, а тому на кількість вихідних днів, що припадають на період відпустки, відпустка не продовжується.
Право працівника на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший робочий рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві, установі, організації.
У разі надання працівникові відпустки до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.
Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковою організацією.© 2016-2017, WWW.MISCE.INFO “Місце інформації”. Всі права захищені
Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.