Відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідно до частини третьої статті 179 КЗпП України жінці за її бажанням надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Щодо правильного оформлення наказу про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, копія або витяг з якого подається до органу праці і соціального захисту для призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то відповідно до статті 18 Закону України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. N 504/96-ВР після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину та одним із прийомних батьків.
Згідно зі статтею 20 Закону України "Про відпустки" відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою жінки або осіб, зазначених у частині третій статті 18 цього Закону, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
Відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надають повністю або частково у межах встановленого періоду. Для цього жінка має подати заяву, додавши до неї копію свідоцтва про народження дитини.
Жінка, яка повністю використала своє право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має стати до роботи наступного дня після дня, в якій дитині виповниться три роки. Але оскільки особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, може у будь-який час перервати цю відпустку і стати до роботи, у наказі про надання відпустки не можна зазначати точну дату закінчення відпустки. Період відпустки доцільно вказувати у наказі таким чином: "з (дата початку відпустки) до фактичного виходу на роботу".
Відповідно до пункту 20 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751, для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особи, які працюють, подають до органів праці та соціального захисту населення такі документи:
- заява матері (батька, усиновлювача, опікуна, дідуся, бабусі або іншого родича, який фактично здійснює догляд за дитиною).
- копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія трудової книжки матері (батька, усиновлювача, опікуна, дідуся, бабусі або іншого родича), яка (який) здійснює догляд за дитиною.
Особам, що працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та господарювання, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Подання органам праці та соціального захисту населення інших документів, крім зазначених у пункті 20 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, не передбачено.
У наказі про надання відпустки мають бути зазначені прізвище, ім'я та по батькові працівника, якому надається відпустка, назва структурного підрозділу, назва професії (посади), вид і період відпустки.
Законодавством не передбачено зазначення у наказі про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відомостей про дитину, для догляду за якою надається відпустка, у т.ч. дати народження, прізвища, ім'я та по батькові, статі дитини. Ці відомості органи праці і соціального захисту отримують зі свідоцтва про народження дитини, копія якого подається разом з копією або витягом з наказу про надання відпустки.
Жінка, перебуваючи у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною, має право у будь-який час перервати її та вийти на роботу. У випадку, коли жінка перериває цю відпустку з метою отримання додаткової оплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням, від неї не повинні вимагати, аби вона відпрацювала певний період перед наданням їй відпустки у зв'язку з навчанням. Переривання частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною має бути належно оформлене на підставі заяви працівниці та наказу роботодавця. Аналогічно після закінчення відпустки у зв'язку з навчанням може бути оформлено надання частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною. У таких діях немає порушення законодавства.
На період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною (у тому числі до досягнення дитиною шестирічного віку) роботодавець має право прийняти іншого працівника для заміщення тимчасово не зайнятої посади до фактичного виходу на роботу жінки, яка перебуває у відпустці.
У зв'язку з виходом жінки з відпустки особа, яка була прийнята на роботу за строковим трудовим договором для заміщення цієї жінки, підлягає звільненню в останній день, що передує виходу на роботу жінки, яка перебувала у відпустці.

Заява про надання відпустки для догляду
Наказ про надання відпустки
Заява до органів праці та соціального захисту населення

Джерела:
- Лист Мін. праці та соціальної політики України від 22.11.2010 № 235
- Кодекс законів про працю
- Практичні рекомендації з питань надання відпустки для
догляду за дитиною розробленні Управління державної служби головного управління державної служби України в львівській області© 2016-2017, WWW.MISCE.INFO “Місце інформації”. Всі права захищені
Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.