Трудовий контракт

    Трудовий договір контракт є особливою формою трудового договору, відповідно до Кодексу законів про працю України , в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.
Прийняття на роботу працівників шляхом укладення з ними трудового контракту власником або уповноваженим ним органом, фізичною особою може здійснюватись у випадках, прямо передбачених законами.
На сьогоднішній день, контракт може бути укладено, наприклад, з:
педагогічними та науково-педагогічними працівниками помічником адвокатата ін.
Порядок укладення контракту при прийнятті (найманні) на роботу працівників регулюється, зокрема, Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 170 ( 170-94п ), наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 року N 23 ( z0084/94 ) "Про затвердження Типової форми контракту з працівником", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1994 р. за N 84/293.
Слід зазначити, що трудовий контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника.
Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними.
Щодо порядку укладення трудового контракту доцільно відмітити, що відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) контракт укладається у письмовій формі.
Трудовий договір контрактоформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту.
За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органові, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту.

Трудовий контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складеною у письмовій формі.
Крім того, трудовий контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.
Слід зазначити, що у контракті передбачається:
- обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання;
- строк дії контракту;
- права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;
- умови оплати й організації праці;
- підстави припинення та розірвання контракту;
- соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.
Крім того, доцільно відмітити, що питання стосовно порядку укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу регулюється, зокрема, Положенням про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. N 203 ( 203-93п ), постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 ( 597-95п ) "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності".

Джерело: Роз'яснення Міністерства юстиції України від 20.12.2011 року

тут можна скачать трудовий контракт

Трудовий контракт 

Рекомедовані статті:

Трудовий договір© 2016-2017, WWW.MISCE.INFO “Місце інформації”. Всі права захищені
Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.