Сільськогосподарський кооператив

   Сільськогосподарський кооператив, як форма організації обслуговування виробництва може об'єднувати сільськогосподарських товаровиробників, в умовах приватної власності, дозволяє продуктивно вирішувати ряд проблем у їх діяльності в досить складних ринкових відносинах, а саме:
- здійснювати реалізацію продукції на вигідних умовах та за прийнятними цінами;
- спільно зберігати та переробляти продукцію;
- забезпечувати матеріально-технічними засобами за доступними цінами та можливістю купівлі в кредит;
- ефективно використовувати сучасну техніку та отримувати послуги за собівартістю.
Ці проблеми можуть бути розв'язані завдяки спільним діям сільськогосподарських товаровиробників шляхом об'єднання в обслуговуючі кооперативи.
Сільськогосподарська кооперація - це система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.
Кооперування є логічною стадією подальшого розвитку реформ, що стає можливим завдяки виникненню значної кількості незалежних приватних товаровиробників-власників, які мають спільні економічні інтересі у здійснені ринкової діяльності.
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної діяльності.
Член кооперативу - фізична або юридична особа, яка зробила вступний і пайовий внески, визнає принципи і цілі кооперативу, дотримується вимог статуту і користується правом ухвального голосу в кооперативі.
Асоційований член кооперативу - фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі.
Обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку. Метою їхньої діяльності є надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам, які є членами кооперативу, сприяння їх прибутковому господарюванню.
Обслуговуючі кооперативи спрямовують свою діяльність на обслуговування сільськогосподарського та іншого виробництва учасників кооперації. Залежно від виду діяльності вони поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та інші.
Переробні кооперативи займаються переробкою сільськогосподарської сировини (виробництва, хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м'ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, конопель, лісо- і пиломатеріалів тощо).
Заготівельно-збутові кооперативи здійснюють заготівлю, зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції, надають маркетингові послуги тощо.
Постачальницькі кооперативи створюються з метою закупівлі та постачання засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; виготовлення сировини і матеріалів та постачання їх сільськогосподарським товаровиробникам.
Сервісні кооперативи здійснюють технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні роботи, здійснюють ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботи, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають медичні, побутові, санаторно-курортні, науково-консультаційні послуги, з ведення бухгалтерського обліку, аудиту та інше.
У випадку поєднання кількох видів діяльності утворюються багатофункціональні кооперативи.
Що таке обслуговуючий кооператив як неприбуткова організація
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - це економічна неприбуткова організація, що:
належить сільськогосподарським товаровиробникам і управляється ними за демократичними принципами;
надає своїм членам ті послуги, які необхідні для власних господарств;
не ставить за мету отримання прибутку для себе, а прагне збільшити прибуток господарств своїх членів.
Які принципи організації кооперативу
Діє на основі Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" та базується на таких принципах:
членами кооперативу обов'язково мають бути сільськогосподарські товаровиробники і виступають одночасно його клієнтами та власниками;
членство в кооперативі є відкритим та добровільним;
кооператив надає послуги своїм членам. Операції з іншими клієнтами носять виключно додатковий характер і обмежуються;
члени кооперативу мають зобов'язання щодо ведення спільної господарської діяльності, такі, як зобов'язання реалізувати продукцію або закуповувати матеріально-технічні засоби через кооператив, зобов'язання використовувати його послуги тощо;
члени кооперативу повинні сплачувати пайові внески пропорційно до обсягів операцій, що вони провели з кооперативами;
результат річної економічної діяльності кооперативу, що не є прибутком, розподіляється серед членів переважно у вигляді кооперативних виплат пропорційно до участі в господарській діяльності кооперативу. Виплата нарахувань на паї обмежується;
кооперативом управляють його члени на демократичних засадах (за принципом: "один член кооперативу - один голос");
збереження політичного та релігійного нейтралітету;
піклування про освіту членів кооперативу.
Етапи створення кооперативу:
утворення ініціативної групи;
розробка проекту кооперативу;
заснування кооперативу;
реєстрація;
робота кооперативу.

Джерело: практичник посібник, "Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив" Гончаренко В.В.© 2016-2017, WWW.MISCE.INFO “Місце інформації”. Всі права захищені
Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.