Соціальна допомога 2021. Соціальна допомога та її види

  • 2020-01-16

Соціальна допомога 2021 - це державна грошова допомога людям, для реалізації їх конституційних права на соціальний захист, яка надається на основі перевірки їхнього доходу або ж за певними критеріями без перевірки доходу і фінансується із місцевих бюджетів. Витраті понесенні місцевим бюджетами покриваються субвенціями із державного бюджету.

Звичайно, метою перевірки доходів громадян є перевірка їх прожиткового рівня життя відносно прожиткового мінімуму. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечують виплату допомоги мають право користуватися всіма офіційними джерелами інформації, в тому числі і інформацією органів державної податкової адміністрації для перевірки доходів громадян.

Тобто, це означає, що певні категорія населення користуватимуться соціальною допомогою, а інші виключаються зі сфери її дії. Порядок призначення і виплати соціальної допомоги та перелік документів, необхідних для призначення допомоги , встановлюється Кабінетом Міністрів України для кожного виду соціальної допомоги.

Призначення та виплату соціальної допомоги організовує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення. Користувачі Інтернету часто вводять фразу типу: "соціальна допомога 2021" або "соціальна допомога та її види".

Соціальну допомогу, як форму соціального забезпечення населення України, доцільно поділити за такими критеріями:

1) за цільовим призначенням: на компенсацію втраченої частини доходу (допомога по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку тощо); на повну заміну середньомісячного доходу, який громадянин з незалежних від нього причин не в змозі отримувати (допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам тощо); на поховання громадянина не застрахованого в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; на доплату до основного доходу, якщо такий дохід нижчий за встановлений законодавством прожитковий мінімум (допомога малозабезпеченим сім’ям тощо);

2) в залежності від правової підстави виникнення права на соціальну допомогу: потрапляння особи в складну життєву ситуацію, з якої не можливий самостійний вихід (допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам тощо); потрапляння особи під вплив інших обставин, які визнані державою соціально значущими та внаслідок яких знижується здатність до самозабезпечення (допомога при народжені дитини, допомога при усиновленні дитини тощо);

3) за формою призначення та виплати: одноразова грошова виплата (допомога на поховання) та періодичні платежі (більшість видів соціальної допомоги);

4) за категорією громадян, яким призначається соціальна допомога: соціальна допомога інвалідам та іншим особам, які не мають права на пенсію; допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; допомога малозабезпеченим сім’ям; допомога сім’ям з дітьми тощо.

Різноманітність видів соціальної допомоги 2020 обумовлена тим, що законодавець при їх визначені враховує більшість життєвих ситуацій, за яких може виникнути право на соціальну допомогу. При цьому законодавство України дозволяє органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові види соціальної допомоги в своєму регіоні.

Однак, враховуючи, що бюджетних коштів ледве вистачає на фінансування основних видів соціальної допомоги, практика визначення додаткових її видів в окремих регіонах, як правило відсутня.

Отож, далі поговоримо про основні види соціальної допомоги на 2021 рік. Так, можна виділити деякі із видів державної соціальної допомоги:

Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 2021

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 2021

Допомога при народженні дитини 2021

Допомога при усиновленні дитини 2021

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - 2021

Допомога одиноким матерям ( соціальна допомога на дітей одиноким матерям) - 2021