Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 2021

  • 2020-01-11

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 2021 - є одною із видів державної допомоги сім'ям з дітьми,гарантованою державою, для забезпечення матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги всім
жінкам (у тому числі неповнолітнім), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. 2. Перелік документів, які необхідно надати для призначення:

- заява за встановленою формою (заява про призначення усіх видів соціальної допомоги зразок заяви);
- довідка (форма 147/о) лікувального закладу встановленого зразка;
- довідка з місця навчання;
- довідка про відсутність стипендії на період відпустки по вагітності та пологах (для студентів);
- копія трудової книжки (для непрацюючих);
- довідка з Центру зайнятості (для непрацюючих осіб та осіб, які перебувають на обліку, як безробітні);
- паспорт;
- довідка з управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації про неотримання даної допомоги (для осіб, зареєстрованих інших районах міста, інших містах);
- довідка Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою - підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;
- № рахунку в будь-якому відділенні Ощадного банку м. Києва або в уповноваженій установі банку (для соціальних виплат.

 Копії документів подаються з пред’явленням оригіналів !

Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається на підставі рішення про усиновлення або встановлення опіки за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 2021 призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених
пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів.

Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів). Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у
повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
 

Відповідно до українського законодавства, зокрема до статті 7 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» право на отримання грошової виплати по вагітності та пологах у 2021 році має кожна вагітна жінка (в тому числі неповнолітня), але розмір допомоги та порядок її отримання безпосередньо залежить від статусу одержувача. Мова йде про те — працює жінка, вчиться, є приватним підприємцем, військовослужбовцем або безробітною. Який розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами в 2021 році?
 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 2021 надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

Мінімальний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами 2020 (для непрацюючих)

У 2021 році мінімальний розмір державної допомоги буде становити:

з 1 січня 2020 року2270 гривень*25% = 567,5 грн.

з 1 липня 2020 року — 2379 гривень *25% = 594,75 грн.

з 1 грудня 2020 року — 2481 гривень * 25% = 620,25 грн.

УВАГА !!! вказано мінімальний розмір допомоги (Декретна допомога для безробітних)- 2021