Розірвання шлюбу в органах рацсу

  • 2020-01-11

Інколи трапляються ситуації, коли подружнє життя виявляється невдалим: часто виникають конфліктні ситуації та непорозуміння. Дійшовши висновку, що налагодити стосунки не виявляється можливим, подружжя вирішує шлюб розірвати. Сімейне законодавство, у випадку відсутності дітей у шлюбі та наявності спільної на те згоди, надає чоловіку та дружині право розірвати шлюб в органах РАЦСУ. У разі, якщо в шлюбі народилися діти, або якщо згоди на припинення шлюбу між подружжям не досягнуто, шлюб розривається у судовому порядку за правилами позовного провадження.

Для того щоб розірвати шлюб в органах РАЦСУ подружжя звертається до органу РАЦС за місцем свого проживання особисто, пред'являючи посадовій особі паспорти та Свідоцтво про шлюб. Спільна заява про розірвання шлюбу має 2 рівнозначні поля, призначені для чоловіка та дружини. Ці поля заповнюються подружжям окремо один від одного і обов'язково власноруч. Такі тонкощі зумовлені тим, що особи мають чітко усвідомлювати значенні своїх дій та їх наслідки. Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя. Подружжя оплачує державне мито, яке складає половину неоподатковуваного мінімуму доходу громадян та підписує спільну заяву.

Посадова особа органу РАЦС роз'яснює чоловіку та дружині їх права та обов'язки, зокрема, право на відкликання заяви до спливу місячного строку, починаючи від дня подачі заяви про розірвання шлюбу. Шлюб між подружжям розривається після спливу місячного строку, який відраховується від наступного дня після подання заяви (день подання заяви за цивільним законодавством до строку не зараховується). Також слід зазначити, що шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору та за заявою одного з подружжя, якщо другий з подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним (стаття 107 Сімейного кодексу України).

В день розірвання шлюбу, подружжя з'являється до органу РАЦС, пред'являє паспорти, перевіряє та підписує актові записи про розірвання шлюбу. В паспортах проставляються відмітки, які свідчать, що шлюб між чоловіком та дружиною розірвано. Процедура закінчується отриманням іменних Свідоцтв про розірвання шлюбу Насамкінець потрібно зазначити позитивні сторони процедури розірвання шлюбу в органах РАЦСУ . Це - невисока сума державного мита, невеликі строки розгляду заяви та проста форма заяви (у вигляді анкетних запитань), що дозволяє не звертатися за правовою допомогу до юриста та заощадити кошти.

ЗАЯВА ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В РАЦС

      Відповідно до статті 106 Сімейного кодексу Подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу. Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу в РАЦС, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя. Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.

Зразок заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей

До _____________________________
(назва відділу державної реєстрації актів
________________________________
цивільного стану)
від _____________________________
(прізвища, власні імена, по батькові)
Державна реєстрація розірвання шлюбу
призначена на _____________________
(число, місяць, рік)
________________________________
(підпис посадової особи, що прийняла заяву)
Розірвання шлюбу зареєстровано
_____________, актовий запис №___.
(число, місяць, рік)
Місце для квитанції
про сплату державного мита

ЗАЯВА
про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей

 

     Ми, що нижче підписалися, за взаємною згодою просимо розірвати шлюб у встановленому законодавством порядку.
Спільних дітей не маємо.
Про себе повідомляємо(ю):
ВІН ВОНА
1. Прізвище, власне ім'я, по батькові
2. 2. Дата народження, місце народження
3. Громадянство
4. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить
5. Який за рахунком шлюб (перший, другий тощо)
6. Місце державної реєстрації шлюбу, що розривається.
Номер та дата актового запису про шлюб
7. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (узяте при державній реєстрації шлюбу чи дошлюбне)
8. Місце проживання (повна адреса)
9. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом та коли виданий)
З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність за повідомлення завідомо неправдивих відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджені.
місце державного реєстраційного
штампа (відмітки)
Підписи осіб, що розривають шлюб:
Він ______________________
(шлюбне прізвище) Вона _______________________
(шлюбне прізвище)
________________________
(число, місяць, рік)
Державне мито в сумі _____________________________
сплачено в ______________________________________
(назва фінансової установи)
Квитанція N ___ від (число, місяць, рік)