Види заробітної плати та їх характеристика

  • 2020-01-11

Сьогодні, як і завжди, питання заробітної плати є досить актуальним. Але не всі, на жаль, достеменно знають про заробітну плату достатньо, щоб можна було захистити свої інтереси перед роботодавцем.

Хочу відмітити, що викладені матеріали про види заробітної плати та їх характеристику грунтуються на Конституції України і складаються з Кодексу законів про працю України , Закону України "Про оплату праці", Закону України "Про колективні договори і угоди", Закону України "Про індексацію грошових доходів населення", Регіональними та галузевими угодами, та інших актів законодавства України. Ці документи допоможуть Вам якнайповніше це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник виплачує працівнику за виконану ним роботу. розібратися з проблемами нарахування та виплати Вашої заробітної плати. Тож, розпочнемо сьогоднішнє роз"яснення з поняття.
        Заробітна плата, скорочено зарплата (також заробітна платня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Грошова заробітна плата - найгнучкіший засіб обліку затрат і результатів праці. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Основні функції заробітної плати є відтворювальна (заробітна плата забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації) та
стимулююча (оплата праці спонукає працівників до ефективних дій на робочих місцях).
 

Види заробітної плати та їх характеристика:

1) Основна заробітна плата - є винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у виглядітарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

2) Додаткова заробітна плата є винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

3) Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

        При кожній виплаті заробітної плати власник повинен повідомити працівника про такі дані:
а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;
в) сума заробітної плати, що належить до виплати.
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені законодавством та колективним договором. Тобто, якщо на підприємстві встановлено, що заробітна плата повинна виплачуватись останнього числа кожного місяця, то вона повинна бути виплачена саме у це число.
У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.