Декретна відпустка 2024

  • 2020-01-11

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами або народна назва "Декретна відпустка 2024" (далі за текстом "Декретна відпустка")

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

Тривалість декретної відпустки обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.
Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Зазначені тривалістьі порядок надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами встановлена також в 38 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування узв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовлениминародженням та похованням". Крім того, зазначена стаття відтворює правило п. 10 частини першої ст. 30 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", відповіднодо якого жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи(віднесеним до категорій 1 - 4 осіб, які постраждали внаслідок цієїкатастрофи), відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами надається тривалістю 90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів. Цим категоріям жінок допологова і післяпологова частини відпустки також надаються сумарно тривалістю 180 календарних днів.

Відпустка по вагітності та пологах оформлялася працівниці на підставі листка непрацездатності. Якщо вона виходить на роботу після того, як їй закрили лікарняний, тоді ніяких інших документів і не треба: працівниця віддає лікарняний, але не пише заяву, наказ по підприємству теж не видається. Вона просто приступає до роботи з того дня, який указаний у лікарняному листку.

Слід звернути увагу, що декретною також називають відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.