Туристичний бізнес в Україні, створення туристичного бізнесу в Україні

  • 2020-01-09

Туристичний бізнес в Україні набирає оборотів і поступово розвивається. На сьогоднішній день туристичних фірм настільки велика кількість, що їх офіси можна зустріти майже на кожному кроці. Все-таки, можна також помітити, що даний факт практично нікого не зупиняє, і що нові туристичні агентства відкриваються дуже часто практично в будь-якому місті нашої країни. На даний час туристичний бізнес в Україні перетерплює не дуже гарні часи. Це пов''язане з економічною кризою, яка практично позбавила населення платоспроможності. А також з тим фактом, що збираючись на відпочинок, люди самі навчилися бронювати готелі й квитки за допомогою Інтернету, тому практично перестали потребувати послуг туристичних агентств.

Так, говорячи про туристичний бізнес маємо на увазі діяльність по наданню туристичних послуг, які надаються згідно законодавством України. Туристичні послуги нам надають туристичні фірми – туроператори та турагенства. Різниця між туроператором і турагенством полягає у тому, що туроператор сам виготовляє туристичний продукт, а турагенство являється посередником між туроператором і кінцевим клієнтом - туристом. Ще одна відмінність полягає у тому, що туроператором може бути лише юридична особа, турагенством як юридична, так і фізична.

Створення туристичного бізнесу в Україні має ряд особливостей. Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", туристичну діяльність віднесено до таких, що потребують наявності спеціального дозволу - ліцензії. Ліцензуванню підлягають наступні види туристичної діяльності: прийом та обслуговування іноземних туристів в Україні ( іноземний туризм), організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм), організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм), екскурсійна діяльність, організація масового та спортивно-оздоровчого туризму.

Для того щоб зайнятись туристичним бізнесом потрібно:

По-перше, оформити підприємницьку діяльність у формі юридичної чи фізичної особи;

По-друге, знайти відповідне приміщення та знайти відповідний персонал;

По-третє, необхідно отримати ліцензію на здійснення туристичної діяльності, яка видається за наявності банківської гарантії, що забезпечує захист туриста в разі виникнення форс-мажорних обставин.

 

Для отримання ліцензії турагента необхідно подати наступні документи:

- Копія документу про призначення керівника суб’єкта підприємницької діяльності

- Копії документів що підтверджують право власності або оренди службового приміщення

- Витяг з трудової книжки керівника суб’єкта господарювання про стаж роботи в туристичній галузі не менше трьох років або копія диплома про спеціальну туристичну освіту

- Копія довідки про отримання банківської гарантії

- Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 

Після подачі зазначених документів орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні після отримання документу, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Отже, туристичний бізнес в Україні – є одним із перспективних напрямків бізнесу. Окремо, потрібно сказати про розвиток міжнародного туризму, в якому турфірми обслуговують іноземних туристів в Україні – такий вид бізнес є сьогодні необхідний для виживання турфірм, оскільки направлення на зовнішнього туриста перспективніший в даний час. Враховуючи, що долар в Україні зараз досить дорогий, це в свою чергу призводить до зменшення вартості туристичних послуг для іноземних туристів. Тобто Україна стає привабливішою в туристичному сенсі.