Наказ на прийняття на роботу, Зразок наказу про призначення на роботу

  • 2020-01-08

Накази складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел,
адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків наказів. Наказ зразок можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.
Наказ зразок - це короткий приклад наказу, або фрагмент самого наказу.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МРІЯ ВІКТОРІЇ"

НАКАЗ
Про прийняття на роботу


М.________________ " ____ " ______________20____ р.

 

Наказую:

Прийняти на роботу (прізвище, ім'я, по батькові) з " ___ " ____ 20___ р. Табельний номер __________

до "______" ________________ 20____ р. (заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))

назва структурного підрозділу

назва професії (посади), кваліфікація

 

умови прийняття на роботу

умови роботи:

на конкурсній основі

робота: або основна, або за сумісництвом, або за умовами контракту до _____________ у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.) умови праці (згідно атестації робочого місця ):
___________________________________________
зі строком випробування______ місяців
___________________________________________
або на час виконання певної роботи
тривалість робочого дня (тижня)_____год _____хв на період відсутності основного працівника
із кадрового резерву тривалість робочого дня (тижня) при роботі з неповним робочим часом _________________год.
_______________________________________
за результатами успішного стажування переведення
_________________________________
_______________________________________оклад (тарифна ставка) грн. коп.
надбавка за_____________________ %, надбавка за__________________ %
надбавка за ____________________ %, надбавка за __________________ %
доплата грн. коп.

Керівник підприємства
(установи, організації) ____________ _____
(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові )


З наказом (розпорядженням)
ознайомлений __ ____________
(підпис працівника) "_____" _____________ 20___ року