Наказ про надання відпустки зразок

  • 2020-01-08

Накази складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел,
адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків наказів. Наказ зразок можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.
Наказ зразок - це короткий приклад наказу, або фрагмент самого наказу.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МРІЯ ВІКТОРІЇ"

 

м. ____________Код ЄДРПОУ
Дата складання

НАКАЗ
про надання відпустки

Табельний номер ______________________(прізвище, ім'я, по батькові)

назва структурного підрозділу

назва професії (посади)

вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

 

За період роботи з "____"___________20___року по "____"___________20___року

Період відпустки з "____"___________20___року по "____"___________20___року

на календарних дні (в)

Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити х)

Керівник підприємства ______________ _____________________
(установи, організації) підпис ПІБ


Керівник структурного підрозділу ______________ _____________________
підпис ПІБ
З наказом (розпорядженням) ознайомлений ______________ "_____" __________ 20__ року
підпис працівника