Наказ про надання декретної відпустки зразок

  • 2020-01-08

Накази складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел,
адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків наказів. Наказ зразок можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.
Наказ зразок - це короткий приклад наказу, або фрагмент самого наказу.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МРІЯ ВІКТОРІЇ"

НАКАЗ №__-К

м. ____________ " ____ " _____________20____ р.

по особовому складу
НАКАЗУЮ:
1. Надати відпустку у зв"язку з вагітністю та пологами ____________(посада) ________________________(кому прізвище, ім'я , по-батькові) з ___ __________ _______ по "___" _____________ 20____ року . До роботи приступити ___.___.___ року.

Підстава:
1) заява _______________ з візами від ___.___.___ року.
2) лист непрацездатності серія _________ №__________ від __.___.___ року.

Керівник підприємства _______________________

 

З наказом ознайомлені: "___" ___________ 20___ року.


_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)