Наказ про звільнення за власним бажанням

  • 2020-01-08

Оформлення припинення трудового договору за власним бажанням має здійснюватися лише в письмовій формі. У наказі (розпорядженні) про звільнення за власним бажанням і трудовій книжці зазначаються підстава звільнення за власним бажанням з посиланням на статті 38 КЗпП (або стаття 39 строковий трудовий договір) і домовлена дата звільнення у заяві за власним бажанням

 

ЗРАЗОК НАКАЗУ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МРІЯ ВІКТОРІЇ"

НАКАЗ №____-К
про звільнення за власним бажанням

м. ____________ " ____ " _____________20____ р.

 

НАКАЗУЮ:


1 ЗВІЛЬНИТИ _____________________________( прізвище, ім'я, та по батькові) з посади _________________________ "___" ___________20___ за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП України (безстроковий трудовий договір ) або статті 39 КзпП України (строковий трудовий договір ).

Директор підпис


З наказом ознайомлені: "___" ___________ 20___ року.


_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)

 

 

До трудової книжки:

Звільнений за угодою сторін,
ст. 38 КЗпП України.
 (якщо безстроковий трудовий договір)
ст. 39 КЗпП України. (якщо строковий трудовий договір)