Наказ про встановлення залишку готівки в касі

  • 2020-01-08

Накази складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел,
адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків наказів. Наказ зразок можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.
Наказ зразок - це короткий приклад наказу, або фрагмент самого наказу.


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МРІЯ ВІКТОРІЇ"


НАКАЗ

про встановлення залишку готівки в касі

м._________________ "___" _________20__ року

 

На виконання вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 із змінами та доповненнями та з метою недопущення порушень у сфері готівкового обігу.

НАКАЗУЮ:
1. Встановити ліміт залишку готівки в касі ____________________________________________в розмірі _______________,00 (прописом ) гривень згідно п. 5.4. Положення в зв'язку з виробничою необхідністю.
2. Відповідальність за встановлення і перегляд ліміту, а також його відповідність до вимог вищезазначеного Положення покладаю на себе.

Довести зміст наказу до відома працівників.

Директор підпис

З наказом ознайомлені:

_______________

________________

_______________