Наказ про звільнення за згодою сторін

  • 2020-01-08

Оформлення припинення трудового договору за угодою сторін має здійснюватися лише в письмовій формі. У наказі (розпорядженні) про звільнення за згодою сторін і трудовій книжці зазначаються підстава звільнення за угодою сторін з посиланням на пункт 1 статті 36 КЗпП і раніше домовлена дата звільнення.

 

ЗРАЗОК НАКАЗУ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МРІЯ ВІКТОРІЇ"

НАКАЗ №____-К
про звільнення за згодою сторін

м. ____________ " ____ " _____________20____ р.

 

НАКАЗУЮ:


1 ЗВІЛЬНИТИ _____________________________( прізвище, ім'я, та по батькові) з посади _________________________ "___" ___________20___ за угодою сторін відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Директор підпис


З наказом ознайомлені: "___" ___________ 20___ року.


_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)

 

До трудової книжки:

Звільнений за угодою сторін,
п. 1 ст. 36 КЗпП України.