Зразок наказу про списання основних засобів

  • 2020-01-08

Накази складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел,
адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків наказів. Наказ зразок можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.
Наказ зразок - це короткий приклад наказу, або фрагмент самого наказу.

м. ________________                                        ________________р.

 

НАКАЗ

про списання основних засобів

 

В зв'язку з повним фізичним та моральним зношенням малоцінного нематеріального активу та неможливістю подальшого використання, -

 

НАКАЗУЮ:

1. Постійно діючій комісії для введення в експлуатацію та списання основних засобів, малоцінних необоротних і нематеріальних активів, здійснити
безпосередній огляд об'єкту, що підлягає списанню , встановити причини невідповідності критеріям активу і скласти акт на списання такого активу :

•    ________________________ (інв.№___________) - 1 одиниця

і дати   мені   на   затвердження ______________________ року.

 

2. ___________________________, головному бухгалтеру, забезпечити виконання цього наказу згідно  діючого законодавства України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Генеральний директор