КОРИСНІ ПОРАДИ Misce.Info - місце інформації

Заява про звільнення за згодою сторін

  • 2020-01-04

Пропозиція (заява ) і сама угода сторін про припинення трудового договору за угодою сторін можуть бути в письмовій або заява (пропозиція) про звільнення за згодою сторін може подаватися в усній формі. Якщо працівник подає письмову заяву про звільнення за згодою сторін, то в ній мають бути зазначені прохання звільнити його за угодою сторін і дата звільнення. Саме ж оформлення припинення трудового договору за угодою сторін має здійснюватися лише в письмовій формі. У наказі (розпорядженні) про звільнення за згодою сторін і трудовій книжці зазначаються підстава звільнення за угодою сторін з посиланням на пункт 1 статті 36 КЗпП і раніше домовлена дата звільнення.

Директору
Приватного підприємства
"Мрія Вікторії"
прізвище П.І. по Б.
_______________________
(посада прізвище в родовому відмінку)

 


ЗАЯВА
на звільнення за згодою сторінПрошу звільнити мене із займаної посади __________________________
__________________________________________________________________
відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП за згодою сторін з "___"______________200___ року


Дата написання підпис Прізвище на ініціали