Наказ про надання компенсації за роботу у вихідний день

  • 2020-01-08

Накази складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел,
адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків наказів. Наказ зразок можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.
Наказ зразок - це короткий приклад наказу, або фрагмент самого наказу.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МРІЯ ВІКТОРІЇ"

НАКАЗ

Про надання компенсації за роботу у вихідний день

м. ____________ " ____ " _____________20____ р.     У зв'язку з залученням до роботи у вихідний день (наказ від _____________ № ___) для виконання невідкладних робіт, від яких залежить робота по виробництву продукції підприємства та відповідно до частини першої 72 Кодексу законів про працю України


НАКАЗУЮ:
1. ________________, головному інженеру виробництва за роботу у вихідний день "___"_________ року провести оплату праці в подвійному розмірі згідно зі статтею 107 Кодексу законів про працю України.

2. ________________,інженеру виробництва, надати за роботу у вихідний день ___________________ інший день відпочинку ___.___.2014 року

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою


Підстава: заява __________________, заява _________________.


Директор підпис ПІБ

З наказом ознайомлені: "___" ___________ 20___ року.
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)