Наказ про залучення працівників до роботи у вихідні дні

  • 2020-01-08

Оформлення залучення до роботи у вихідні дні проводиться виданням наказом про залучення працівників до роботи у вихідні дні. Для видання наказу про роботу у вихідний день необхідно мати та вказати відповідні дані:

- прізвища, імена, по батькові і посади всіх працівників, які працюватимуть у цей день;

- підстава залучення працівників до роботи ( передбачена ч. 2 статті 71 КЗпП)

- дозвіл профспілкової організації або профспілкового представника;

- згоду сторін на спосіб компенсації роботи у вихідний день;

- спосіб компенсації за роботу у вихідний день кожному працівникові

- згоду працівника виконувати доручену роботу, якщо виконання такої роботи не обумовлено трудовим договором, крім випадків тимчасового переведення без згоди працівника.

З наказом обов'язково ознайомлюються всі працівники, які залучаються до роботи у вихідний день.


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МРІЯ ВІКТОРІЇ"

НАКАЗ

Про залучення працівників до роботи у вихідні дні

м. ____________ " ____ " _____________20____ р.     З метою негайною потребою ремонту устаткування для переробки сировини, від якого залежить робота виробництва продукції підприємства, керуючись частиною першою та пунктом 3 частини другої статті 71 Кодексу законів про працю України
НАКАЗУЮ:
1. 1. Залучити до роботи у вихідний день, ____________(вказати день, наприклад "субота, неділя") "___" __________2014 року, таких працівників:

- Семенюк Івана Петровича, головного інженера ;

- Карпенко Ігор Андрійович, інженер.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Підстава: Доповідна записка головного інженера Семенюк Івана Івановича


Генеральний директор підпис ПІБ

З наказом ознайомлені: "___" ___________ 20___ року.
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)