наказ про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника

  • 2020-01-08

Часто виникає необхідність прийняти на роботу нового працівника на час відсутності основного працівника, це може бути тривала відпустка працівника (в основному декретна відпустка), а також можливо захворювання працівника, що потребує тривалого лікування тощо. Щоб скласти такий наказ не потрібно щось вигадувати  є Типова форма № П-1 " Про прийняття на роботу", де просто ставив відповідну відмітку "на період відсутності основного  працівника"

 

 

 

 

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)

      про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника

№____     від  "        "                           20__ р.                                                                    

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Прийняти на роботу з "        _  " _                                20____ р.

Табельний номер

 

                                   до  виходу на роботу основного працівника

 

назва структурного підрозділу

 

назва професії (посади), кваліфікація

 

 

 

умови прийняття на  роботу

(необхідне відмітити позначкою" х"):

умови роботи:

(необхідне відмітити позначкою" х"):

        на конкурсній основі

робота:               основна            за сумісництвом

        за умовами контракту до _____________      у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.)

 умови праці (згідно атестації робочого місця ):

  ___________________________________________

        зі строком випробування______ місяців

  ___________________________________________      

        на час виконання певної роботи

   тривалість робочого дня (тижня)_____год _____хв

       на період відсутності основного         працівника

        із кадрового резерву

   тривалість робочого дня (тижня) при роботі з неповним робочим часом    _________________год.

   _______________________________________

        за результатами успішного стажування           переведення

        _________________________________

   _______________________________________

оклад (тарифна ставка)

 

 

 

 

 

 

грн.

 

 

коп.

 

надбавка за_____________________

 

 

 

%,  надбавка за__________________

 

 

 

%

 

надбавка  за ____________________

 

 

 

%,  надбавка за __________________

 

 

 

%

 

                                                доплата

 

 

 

 

       

грн.

 

 

коп.

 

 

 

 

Керівник підприємства

(установи, організації)

 

____________      _____

(підпис)

 

 

 

(Прізвище, ім'я, по батькові )

 

 

 

 

З наказом (розпорядженням)

ознайомлений

 

__         ____________    

 (підпис працівника)

"_____" _____________ 20___ року