Зразок заяви на декретну відпустку

  • 2020-01-08

Бланки заяв складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел, адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків заяв. Зразок заяви можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.

Директору
Приватного підприємства
"Мрія Вікторії"
прізвище П.І. по Б.
_______________________
(посада прізвище в родовому відмінку)

 


ЗАЯВА
про надання відпустки

Надати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами ____________(посада) ________________________(кому прізвище, ім'я , по-батькові) з ___ __________ _______ по "___" _____________ 20____ року .

До заяви додаю:
лист непрацездатності серія _________ №__________ від __.___.___ року


Дата написання підпис Прізвище на ініціали