Зразок заяви про відпустки за власний рахунок

  • 2020-01-08

Бланки заяв складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел, адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків заяв. Зразок заяви можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.


Директору
Приватного підприємства
"Мрія Вікторії"
прізвище П.І. по Б.
_______________________
(посада прізвище в родовому відмінку)

 


ЗАЯВА
про надання відпустки за власний рахунок

Прошу Вас надати мені відпустки без збереження заробітної плати у зв'язку із сімейними обставинами тривалістю ______ календарних днів з "___"________________20__року.

 

Дата написання підпис Прізвище на ініціали