Зразок заяви про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

  • 2020-01-08

Бланки заяв складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел, адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків заяв. Зразок заяви можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.

 

Директору
Приватного підприємства
"Мрія Вікторії"
прізвище П.І. по Б.
_______________________
(посада прізвище в родовому відмінку)

 


ЗАЯВА
про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Прошу надати мені відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку із "____" __________ 20___ року по "____" _______ 20___ року.
Додаток: копія свідоцтва про народження дитини І-БП № ________ від ________.

 

Дата написання підпис Прізвище на ініціали