Зразок заяви про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

  • 2020-01-08

Бланки заяв складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел, адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків заяв. Зразок заяви можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.

Директору
Приватного підприємства
"Мрія Вікторії"
прізвище П.І. по Б.
_______________________
(посада прізвище в родовому відмінку)

 


ЗАЯВА
про надання відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею шестирічного віку

Через необхідність домашнього догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку відповідно до медичного висновку прошу надати мені частину відпустки без збереження заробітної плати з "_____" __________ 20___ року по "____" __________ 20___ року.

Додаток: медичний висновок ___________________________


Дата написання підпис Прізвище на ініціали