Заява працівника про надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день

  • 2020-01-08

Бланки заяв складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел, адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків заяв. Зразок заяви можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.


Директору
Приватного підприємства
"Мрія Вікторії"
прізвище П.І. по Б.
_______________________
(посада прізвище в родовому відмінку)

 


ЗАЯВА

Прошу компенсувати мою роботу у вихідний день - суботу ___.___.20___ року наданням іншого дня відпочинку "___" ___________ 2014 року.

 


Дата написання підпис Прізвище на ініціали