Порядок зменшення окладів працівників 2021

  • 2021-01-27

У зв'язку із складною ситуацією яка склалась на даний час в Україні, питання зменшення заробітної плати на підприємствах є необхідною умовою для розвитку підприємства або ж взагалі для утримання його на плаву.

Проте, на відміну від збільшення заробітної плати, де необхідно видати наказ та внести зміни в штатний розпис підприємства, питання зменшення заробітної плати на підприємстві підлягає більш детальному документальному оформленні - це пов'язано з тим що зменшення заробітної плати є зміною істотних умов праці. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Звичайно, повідомляють працівника про зменшення заробітної плати наказом, з яким працівник ознайомлюється під розпис. Проте, в більшості випадках роботодавці в наказі не вказують головного - це те що призвело до зміни істотних умов праці. Тобто, це не просто зменшення виробництва чи зменшення обсягу роботи. Зміна істотних умов допускається лише у випадках змін в організації виробництва і праці відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗПП України.

Тому, зменшення заробітної плати буде законно лише тоді коли роботодавець правильно обґрунтує і доведе наявність змін в організації виробництва і праці. Саме, із цього приводу часто виникають спори, оскільки роботодавець вважає, що він виконав всі умови законодавства, попередивши працівника про зменшення заробітної плати, не обгрутовуючи наявних змін у виробництві і праці.

Інколи причини зменшення заробітної плати бувають банальні - просто немає коштів. Але, не може бути причиною зменшення встановленої заробітної плати - відсутність коштів для її виплати або збільшення витрат підприємства. Адже згідно зі ст. 97 КЗПП оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку, а всі інші платежі власник або уповноважений ним орган провадять після виконання зобов'язань щодо оплати праці. У такому випадку у працівника є право звернутись в суд про поновлення умов оплати праці.

Отже, для того щоб правильно оформити зменшення заробітної плати на підприємстві потрібно виконати ряд обов'язкових умов:

По-перше, потрібно видати наказ про попередження про зміну істотних умов праці - зменшення заробітної плати, обгрутувавши зміни в організації виробництва і праці, а у передбачених Законодавством випадках потрібно ще й отримати згоду профспілкового органу.

По-друге, персонально ознайомити кожного працівника, якого стосується зменшення заробітної плати під розпис, обов'язково вказавши , що працівник погоджується із зменшенням заробітної плати.

Якщо Ви все правильно зробили - видали наказ, обґрунтували зміну організації виробництва і праці, ознайомили всіх працівників про майбутні зміни, то працівники, які відмовилися продовжувати роботу у зв'язку із зміною істотних умов праці, будуть звільнені на підставі п. 6 ст. 36 КЗПП, а не подадуть заяву в суд про поновлення умов оплати праці.

І на останок, виходом для скорочення витрат на оплату праці є встановлення не повного робочого часу, а також можливим варіантом є переведення працівника на іншу постійну нижче оплачувану роботу чи переміщення, для цього вносимо зміни у штатний розпис, створюємо нові посади із меншими посадовими окладами, ліквідуємо посади з високими окладами. У такому випадку виключення посад потрібно також обґрунтувати.