Статті звільнення з роботи 2024

  • 2020-02-26

Звільнення працівника 2024 питання завжди актуальне та спірне. Спори виникають саме при оформленні звільнення працівника з роботи. Правильне оформлення звільнення працівника з роботи - це перш за все правильне написання наказу про звільнення з роботи , заяви про звільнення, а також внесення правильних записів до трудової книжки, виплата грошових відшкодувань за не використанні дні відпустки і в деяких випадках вихідної допомоги.
Говорячи про звільнення з роботи, мають на увазі розірвання трудового договору, тобто звільнення з роботи - це припинення трудових правовідносин, які власне оформленні у формі трудового договору. Захист прав працівника при звільненні з роботи забезпечується, перш за все визначеним Законодавство України, вичерпним переліком підстав припинення трудового договору (в деякому варіанті "статті звільнення з роботи").

Статті звільнення з роботи 2024

 

Підстави звільнення з роботи

 

 

Статті звільнення
КЗпП
України
(до наказу та трудової книжки)

Звільнення за згодою сторін (закінчення трудового договору за угодою сторін)

Трудовий договір , як в принципі будь-який правовий договір, боже бути припинений за згодою сторін. Відповідно до Кодексу законів про працю України (пункту 1 статті 36) підставою для припинення трудового договору може бути угода сторін. Слід зазначити, що законодавством не встановлено відповідного порядку чи строків припинення трудового договору за угодою сторін, у зв'язку з чим вони визначаються працівником і власником або уповноваженим ним органом у кожному конкретному випадку.
В разі домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за угода сторін договір припиняється в строк, визначений сторонами. >>>

пункту 1 статті 36

Закінчення строкового трудового договору

Підставою для звільнення працівника з роботи є закінчення строку трудового договору. Тут все просто трудовий договір закінчується в строк обумовлений договором, проте коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Тобто, трудовий договір вважається укладеним на невизначений строк >>>.

п. 2 статті 36

Невідповідності працівника займаній посаді (виконуваній роботі)

стаття 28

Призов працівника на військову службу або направлення його на альтернативну (невійськову) службу

При звільненні працівника у зв'язку з призовом на військову службу або направлення його на альтернативну (невійськову) службу працівнику необхідно у встановленому порядку подає заяву про звільнення, де вказує причину і дату звільнення. Обов'язковим додатком до такої заяви є документ, що підтверджує направлення працівника на військову (альтернативну) службу, або виклик на навчання у військовому навчальному закладі. Дата припинення трудового договору визначається за домовленістю між працівником і керівником установи з урахуванням дня призову. Вона не може бути встановлена пізніше дня призову, зазначеного в повістці (виклику) військкомату або військового навчального закладу або в документі про направлення на альтернативну службу. Розрахунок із працівником відповідно до ст. 116 КЗпП здійснюється в день звільнення з видачею оформленої...>>>

п. 3 статті 36

Переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду

Наказ про переведення на іншу посаду

Заява про переведення на іншу посаду

п. 5 статті 36

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці

Зміна місця роботи є зміною істотних умов праці, тому відмова від переведення є підставою для припинення трудового договору. Про зміну істотних умов праці працівник попереджується за два місяці.

Наказ про зміну істотних умов праці

Повідомлення про зміну істотних умов праці

п. 6 статті 36

Звільнення за власним бажанням (розірвання трудового договору з ініціативи працівника)

Звільнення працівника з роботи за власним бажанням передбачено ст. 38 "Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника" та ст. 39 "Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника" Кодексу законів про працю України в залежності від виду трудового договору. Далі розглянемо розірвання безстрокового трудового договору, тобто договору, укладеного на невизначений строк. Працівник може звільнитись з роботи в будь-який час , для цього необхідно попередити керівника підприємства письмово за два тижні. У разі коли необхідно звільнитись раніше встановленого строку у заяві про звільнення за власним бажанням необхідно вказати обставини які унеможливлюють продовження роботи (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. >>>

статті 38,39

Звільнення працівника з ініціативи власника (розірвання трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;)

Незважаючи на думку більшості, що "власник підприємства може звільнити будь-кого у будь-який час" у законодавстві України про працю визначено вичерпний перелік підстав звільнення із ініціативи власника або уповноваженим ним органом. Як говорили раніше, звільнення з роботи це припинення трудового договору. Так, Трудовий договір може бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у з таких підстав передбаченні статтею 40 КЗпП України, якими є:
1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в...>>>

 

статті 40-41

Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи

п.7 статті 36

Набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення

п. 7-1 статті 36

Звільнення з роботи з підстав , передбачені контрактом

переглянути приклад трудового контракту.

 

п.8. статті 36
 

Звільнення мобілізованого працівника

Звільнення мобілізованого працівника за власним бажанням