Реєстраційні форми 2024. Реєстраційні картки - 2024

  • 2020-02-12

Всі реєстраціїні форми - 2024 для державної реєстрації, внесення змін,реєстрації припинення підприємств, фізичних осіб підприємців.

УВАГА !!! РЕЄСТРАЦІЙНІ КАРТКИ затвердженні наказом Міністерством юстиції України від 03.12.2014 № 2046/5 ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ На заміну реєстраційним карткам були затвердженні реєстраційні форми 2024 у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. (Наказ Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5 ) Надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється відповідно до законодавства за допомогою діючого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань; Виписки з Єдиного державного реєстру, сформовані за результатом проведених реєстраційних дій, надаються у паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставляння підпису та печатки державного реєстратора;

Реєстраційні форми 2024 або ж заяви для реєстрації для фізичних осіб - підприємців 2024

ЗАЯВА про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця

ЗАЯВА про включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

ЗАЯВА про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

Реєстраційні картки або ж заяви для реєстрації для юридичних осіб

ЗАЯВА про державну реєстрацію створення юридичної особи

ЗАЯВА про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту

ЗАЯВА про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

ЗАЯВА про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації

ЗАЯВА про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

ЗАЯВА про проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

ЗАЯВА про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

ЗАЯВА про державну реєстрацію символіки

ЗАЯВА про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі

ЗАЯВА про державну реєстрацію громадського формування, що не має статусу юридичної особи

ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, структурне утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи, постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі

ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі