Наказ про прийняття на роботу на декретне місце зразок

  • 2020-01-30

Накази складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел,
адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків наказів. Наказ зразок можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.
Наказ зразок - це короткий приклад наказу, або фрагмент самого наказу.

ЗРАЗОК НАКАЗУ НА ПРИЙНЯТТЯ НА ДЕКРЕТНЕ МІСЦЕ*

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МРІЯ ВІКТОРІЇ"

НАКАЗ
Про прийняття на роботу


М.________________ " ____ " ______________20____ р.

НАКАЗУЮ:

              Прийняти Василенко Лідію Іванівну з «____» _________20__ року, на посаду заступника головного бухгалтера на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Семенюк Марини Олексіївни до дня фактичного виходу Семенюк М.О. з відпустки для догляду за дитиною.

           Укласти з Василенко Л.І. строковий трудовий договір з  «____» _________20__ року.

 

 

Підстава: заява Василенко Л.І.

 

 

Керівник підприємства

(установи, організації)

 

____________      _____

(підпис)

 

 

 

(Прізвище, ім'я, по батькові )

 

 

 

 

З наказом (розпорядженням)

ознайомлений

 

__         ____________    

 (підпис працівника)

"_____" _____________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

* -      посада на якій перебуває працівник, який знаходиться у відпустці за доглядом за дитиною до 3-х чи 6 –ти років.