Прийняття на декретне місце та звільнення з декретного місця

  • 2020-01-30

Відповідно до частини третьої статті 2 Закону України "Про відпустки" право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трьох, шести, шістнадцяти років забезпечується через гарантоване надання відпустки відповідної тривалості, під час якої за жінкою зберігається місце роботи (посада).Таку посаду в народі називають "декретним місцем", тобто це посада, яку займає працівник, який знаходиться у відпустці за доглядом за дитиною до 3-х , 6 -ти чи 16-ти років. (надалі за текстом "Декретне місце")

Роботодавець має право укласти на період вказаної відпустки строковий трудовий договір з іншим працівником.

У заяві про прийняття на "декретне місце", а також у наказі про прийняття працівника на "декретне місце" має бути чітко зазначено, що трудовий договір укладається до дня фактичного виходу на роботу основного працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею три-, шести-, шістнадцятирічного віку. Особливість цього строкового договору є те, що його дія припиняється не лише тоді, коли дитині основного працівника виповниться три, шість, шістнадцять років, а й у тому разі, якщо цей працівник забажає перервати таку відпустку й стати до роботи з повним робочим днем раніше, ніж дитині виповниться три, шість, шістнадцять років.

День подання заяви та день виходу на роботу не повинні збігатися. Заяву подають напередодні виходу на роботу, що дає можливість звільнити працівника, прийнятого на роботу на період перебування основного працівника у відпустці, оскільки його має бути звільнено в день, що передує виходу на роботу основного працівника.

Коли жінка виходить на роботу після закінчення строку відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або якщо вона перериває відпустку та виходить на роботу з повним робочим днем достроково, то працівник, прийнятий на роботу за строковим трудовим договором для заміщення основного працівника, має бути звільнений на підставі пункту 2 статті 36 КЗпП.

У наказі про звільнення з "декретного місця", вказується:"звільнений у зв'язку із закінченням строкового трудового договору". Для цього не потрібна заява тимчасового працівника про звільнення, оскільки свою згоду на це він уже висловив у заяві про приймання на роботу на визначений строк.

Заява на прийняття на декретне місце

Наказ про прийняття на декретне місце