Реєстраційний номер облікової картки
платника податків (ідентифікаційний номер) - не примусовий

   Податковим кодексом України збережені право фізичних осіб - платників податків з релігійних переконань відмовитись від податкового номера та альтернативна форма обліку таких платників податків. Окрім того Податковим кодексом України запроваджено облік всіх фізичних осіб - платників податків без використання ідентифікаційних номерів.
Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки. У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Фізична особа - платник податків, яка відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, для забезпечення її обліку як платника податків за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером паспорта, має особисто подати відповідному органу державної податкової служби повідомлення про таку відмову, пред'явити паспорт та, у разі необхідності, інші документи.
Порядок дій фізичної особи та податкових органів встановлені Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України 17.12.2010 №954, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за №1388/18683.
Взяття на облік фізичних осіб здійснюється протягом десяти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби Повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Форма№1П). Таке Повідомлення фізична особа подає до органу державної податкової служби за місцем свого проживання. Для заповнення Повідомлення використовуються дані паспорта громадянина України та інших документів, які подаються у разі зміни паспортних даних.
Після взяття на облік за зверненням фізичної особи орган державної податкової служби вносить до паспорта громадянина України такої особи відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Громадяни України, які відмовились від прийняття ідентифікаційного номера і мають відповідну відмітку у паспорті, обліковуються як платники податків та інших обов'язкових платежів за серією та номером паспорта.


Джерело: Дніпропетровська МДПІ© 2016-2017, WWW.MISCE.INFO “Місце інформації”. Всі права захищені
Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.