Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 2019

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям - це державна грошова допомога найменш соціально захищеним сім'ям з метою реалізації конституційного права громадян на забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму. Малозабезпечена сім'я - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї; Прожитковий мінімум для сім'ї - визначена для кожної сім'ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення; Тому головною підставою надання такої допомоги є наявність середньомісячний сукупний дохід сім'ї нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї. Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється за місцем реєстрації за заявою уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї.
Заява про надання державної соціальної допомоги подається уповноваженим представником сім'ї до місцевої державної адміністрації або до виконавчого комітету сільської, селищної ради. Виконавчий комітет сільської, селищної ради передає заяву про надання державної соціальної допомоги до місцевої державної адміністрації.
У заяві дається згода сім'ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно, що необхідна для мети цього Закону.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги:

- заява на всі види соціальної допомоги (скачуємо на сайті бланки документів-зразки заяв)
- документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї;
- довідку про склад сім'ї;
- декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);
- довідку про наявність та розміри земельної частки (паю);
- довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції.


Випадки коли соціальна допомога не призначається:
- працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, як в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку);
- під час обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;
- особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;
- у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена ciм'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);
- у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім; сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І та ІІ групи, та сімей, в яких є діти-інваліди), є земельна ділянка площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід.
За наявності цих обставин, державна соціальна допомога може бути призначена на підставі рішення комісії, утвореної при районній в місті Києві державній адміністрації , виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім'ї, за умови що:
- у складі сім'ї є інвалід;
- у малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
- неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного або кількох членів сім'ї, з обов'язковим обстеженням матеріально-побутових умов проживання сім'ї.


Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 2019

У якому розмірі надається соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям в 2019 році? Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї (визначається за складом сім'ї) та її середньомісячним сукупним доходом (визначається на основі декларації), але не може бути більшим, ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.
До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, - на 20 відсотків. Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 відсотків. Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень. Забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2019 році відповідно до Закону України " Про державний бюджет на 2019 рік", по відповідним категоріям, у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків відповідно, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Тож, беремо калькулятор і рахуємо забезпечення прожитковим мінімум враховуючи прожитковий мінімум відповідно до статті 8 вказаного Закону.

для дітей віком до 6 років: прожитковий мінімум з 1 січня 2019 року - 1626 гривень, з 1 липня - 1699 гривень, з 1 грудня - 1779 гривень;відповідно рівень забезпечення прожитковим мінімумом із січня 2019 становить 1626*85%=1382,1 грн , і так далі...

для дітей віком від 6 до 18 років: прожитковий мінімум з 1 січня 2019 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2218 гривень; відповідно рівень забезпечення прожитковим мінімумом із січня 2019 становить 2019*85% = 1716,15 грн, і так далі помісячно.

для дітей віком від 18 до 23 років: прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні; відповідно рівень забезпечення прожитковим мінімумом становить із січня 2019 року 1921*85%= 1632,85 грн, і так далі помісячно.

для працездатних осіб: прожитковий мінімум для працездатних осіб 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні; відповідно рівень забезпечення прожитковим мінімумом становить 1921 * 21%= 403,41 грн. і так далі помісячно. грн

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів: прожитковий мінімум з 1 січня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня - 1564 гривні, з 1 грудня - 1638 гривень. , рівень забезпечення прожитковим мінімумом з 1 січня 2018 - 1497*100% = 1497 грн, і так далі помісячно.

УВАГА, вказані розміри забезпечення прожитковим мінімумом для розрахунку допомоги, а не сама допомога.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
Постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-%D0%BFРекомендовані статті:

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

Допомога при народженні дитини

Допомога при усиновленні дитини

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога одиноким матерям ( соціальна допомога на дітей одиноким матерям)© 2016-2017, WWW.MISCE.INFO “Місце інформації”. Всі права захищені
Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.