Зразок статуту приватного підприємства - 2018

В данній статті представлений зразок статуту приватного підприємства, який ви можете переглянути та закачати собі на комп'ютер. Посилання на скачування зразку статуту знаходиться в кінці статті. Адміністрація сайту не відповідає за правильність та актуальність вказаного зразку статуту, оскільки це лише зразок, який ви можете використати щоб створити свій власний статут ПП.

“Зареєстровано”

_________________ державна

Адміністрація

_________________області

 

“Затверджено”                                                    

Засновником

Приватного підприємства

 

_____________  _________________

 

від “__”_____________ 20____ р.

 

СТАТУТ (зразок)

 

Приватного підприємства

“ ___________”

 

м._________________________- рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Приватне підприємство “____________” (надалі – Підприємство)  створене та здійснює свою діяльність згідно з Конституцією, Господарським кодексом україни, Цивільним кодексом України, інших діючих нормативних актів і цього Статуту.

1.2. Власником підприємства та його засновником є громадянин України

1.3. Засновник засвідчує, що він на цей час будь-яким, ні законом, ні судовим рішенням, ні іншими засобами не обмежений в праві виконувати будь-які дії, пов’язані зі створенням Підприємства.

 

Назва, юридична адреса, юридичний статус

 

2.1. Назва, юридична адреса Підприємства.

2.1.1. Підприємство має назву:

Повна назва: Приватне підприємство “__________”.

Скорочена назва: ПП “_________”.

Юридична адреса Підприємства: __________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.2. Юридичний статус Підприємства.

2.2.1. Підприємство є юридичною особою, що створена та діє відповідно до чинного законодавства України, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків.

2.2.2. Підприємство має печатку, штамп, емблему, фірмові бланки, товарний знак, та іншу Атрибутику, зразки яких затверджуються Засновником.

 1.1. Приватне підприємство “____________” (надалі – Підприємство)  створене та здійснює свою діяльність згідно з Конституцією, Господарським кодексом україни, Цивільним кодексом України, інших діючих нормативних актів і цього Статуту.

1.2. Власником підприємства та його засновником є громадянин України

2.2.3. Підприємство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати різноманітні договори та угоди, які не заборонені діючим законодавством України, набувати майнові та інші немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському суді.

У своїй діяльності Підприємство керується законодавчими актами, які діють на території України та цим Статутом.

2.2.4. Підприємство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2.2.5. Зміни та доповнення до Статуту вносяться у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.2.6. Підприємство має право створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує положення про них.

2.2.7. Філіали та представництва діють на підставі положення про них.

Положення про філіали та представництва затверджуються Засновником або, за його дорученням, іншим органом Підприємства. Керівники представництв та філіалів діють на підставі доручення, що видається Підприємством.

2.2.8. Філіали та представництва не є юридичними особами і діють від імені Підприємства.

2.2.9. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном, на яке може бути накладено стягнення у відповідальності з діючим законодавством.  Держава, її органи, Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави та своїх учасників.

2.2.10. Підприємство може вести будівництво за рахунок власних та запозичених коштів, придбавати та орендувати земельні ділянки та майно, користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством України.

2.2.11. Підприємство гарантує нерозголошення інформації, яка є конфіденційною інформацією партнерів і стала відома Підприємству внаслідок здійснення останнім своєї статутної діяльності.

2.2.12. Підприємство створюється на невизначений термін.

 

Мета та предмет діяльності Підприємства

 

3.1.Основною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку в процесі виробництва та реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг фізичним та юридичним особам.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

- вирощування, збирання, закупівля, транспортування, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

- виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного, наукового та іншого призначення;

- торгівельна, торгівельно-посередницька, торгівельно-закупівельна діяльність;

- здійснення заготівлі сільськогосподарської продукції від виробників, організацій, підприємств, установ, юридичних та фізичних осіб з метою зберігання, переробки та збуту на вигідних умовах  іншим споживачам;

-  оптова та роздрібна торгівля товарами як власного виробництва, так і товарами, придбаними у інших юридичних і фізичних осіб (товарами народного споживання, продуктами харчування, алкогольними напоями, тютюновими виробами, парфумно-косметичними виробами, виробами побутової хімії та побутовими товарами, побутовими  та промислово електричними пристоями, комп’ютерами, програмними продуктами, книгами, нафтою, нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами, світлими нафтопродуктами, виробами з чорних та кольорових металів, чорними та кольоровими металами, прокатом чорних металів, будматеріалами, хімічною продукцією, промисловим обладнанням, машинами, папером, деревиною та виробами з неї, меблями, гербіцидами, пестицидами,, міндобривами, продовольчими товарами, білизною, лаками, медпрепаратами, тощо);

- виготовлення хлібобулочних, кондитерських виробів. Виробництво морозива та напівфабрикату для виготовлення морозива. Виробництво газованих і негазованих напоїв та їх концетратів. Переробка цукру на цукрову пудру;

- розфасовка та упаковка харчових продуктів, в т. ч. власного виробництва;

-  виготовлення та розповсюдження друкованої та електронної продукції;

- надання послуг по зберіганню, складуванню та реалізації товарів народного споживання;

-  реалізація товарів народного споживання одержаних від комітентів;

-  комісійна торгівля за попереднім замовленням;

- будівництво, ремонтні, реставраційні роботи та виготовлення будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;

- розробка проектно-кошторисної документації для об’єктів будівництва, ремонтно-будівельних, монтажних та інших, проведення експертиз проектно-кошторисної документації, авторський нагляд за цими видами діяльності;

 - заготівля, зберігання, переробка лісу, виготовлення та реалізація виробів з лісу;

- виробництво меблів, столярних виробів, паркету та інших виробів, пов’язаних з обробкою, переробкою деревини та каменю;

- поліграфічна та видавнича діяльність;

- виробництво, прокат, реалізація кіно-, аудіо- та відеопродукції;

- створення та експлуатація сателітарних приймально-передавальних станцій з метою безпосереднього та непрямого супутникового мовлення;

- надання різноманітних послуг в галузях зв’язку;

- надання послуг у галузі телекомунікацій (телефон, телеграф, електронна шопта тощо);

- організація та проведення виставок, виставок-продаж, аукціонів та лотерей;

- організація та забезпечення діяльності оптово-роздрібної мережі магазинів та салонів по реалізації різноманітної продукції та послуг;

- виробництво, фасовка, випробування та реалізація медичних препаратів;

- надання комплексу медичних послуг;

- виконання робіт по монтажу, налагодженню, ремонту та обслуговуванню промислового, медичного та інших видів обладнання, обчислювальної, електронної та побутової техніки;

- надання послуг мережею власних готелів, офісів, ресторанів, кафе, автостоянок, автозаправочних станцій та фірмових магазинів;

-  ремонт автомобілів, організація автозаправок;

- ремонт та технічне обслуговування різних видів автотранспорту, прокат автотранспорту та механізмів, створення власних МТС по наданню послуг іншим організаціям, підприємствам, установам, юридичним та фізичним особам;

- перепродажна підготовка та продаж автотранспортних засобів та запчастин;

- організація експлуатації вантажного та пасажирського транспорту, здійснення транспортних та пасажирських перевезень, створення власних парків автомашин;

- надання послуг по технологічному забезпеченню виробничої потреби господарської діяльності;

- надання послуг і консультацій фізичним і юридичним особам по обробітку землі, вирощуванні сільськогосподарських культур, ремонту і технічному обслуговуванні   сільськогосподарської техніки;

- розведення, вирощування та реалізація риби і рибопродуктів;

 - купівля та продаж нерухомості, землі і надання послуг, пов’язаних з рухомим і нерухомим майном та землею;

- будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, автозаправок;

- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;

- топографо-геодезичні, картографічні роботи і кадастрові зйомки, аерофотозйомки;

- виробництво та ремонт засобів вимірюваня та контролю;

- послуги у сфері профорієнтації та працевлаштування;

- послуги у сфері туризму, організації відпочинку та готельного господарства;

- надання послуг по охороні колективної та приватної власності, монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

- надання послуг у сфері інформації, консалтингу, лізингу, побутового обслуговування, громадського харчування;

- надання послуг у сфері маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);

- маркетинг товарів та послуг, посередництво при реалізації товарів, робіт та послуг, діяльність на товарних, фондових та валютних біржах;

- діяльність на ринку цінних паперів у відповідності до чинного законодавства;

- надання брокерських, маклерських, дилерських, представницьких, маркетингових, консультаційних і сервісних послуг та створення відповідних агенств, контор, бюро;

- створення власних галерей, виставочних залів, салонів-магазинів по реалізації творів мистецтва;

- послуги у сфері комп’ютерного програмування;

- придбання інтелектуальної власності, у тому числі ліцензій, патентів, авторських прав на перспективні розробки наукомісткості продукції з подальшим впровадженням у виробництво та реалізація готової продукції (виробів, технологій, послуг, науково-практичних програм тощо);

- впровадження винаходів та ноу-хау у виробництво;

- відкриття ліцензійних складів та послуги брокера, митне оформлення вантажів;

- залучення, купівля, обмін, продаж та інші операції з іноземною валютною готівкою та безготівковою валютою, які не заборонені законодавством;

- здійснення благодійної діяльності;

 - інформаціно-аналітичне і довідкове обслуговування;

- координація та здійснення науково-дослідних, науково-технічних, проектно-конструкторських, науково-вишукувальних, пусконалагоджувальних робіт (послуг), експертиз в різних галузях господарської діяльності;

- експорт та імпорт сільськогосподарської сировини та продукції;

- виконання посередницьких комерційних, дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру;

- інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством України.

У випадку, якщо для здійснення певного виду діяльності необхідний дозвіл (ліцензія, сертифікат) компетентних органів, Підприємство буде здійснювати таку діяльність після отримання такого дозволу (ліцензії, сертифікату).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

4.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб’єктами господарської діяльності як в Україні, так і за її межами в порядку та за уов, визначених законодавстом.

4.2. Підприємство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до п. 3.2. Статуту, які прямо не заборонені законодавством, зокрема:

- експорт та імпорт товарів, капіталів;

- надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності з усіх напрямків діяльності Підприємства;

- різноманітна кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності, навчання та підготовка персоналу;

- спільна підприємницька діяльність Підприємства та іноземних партнерів відповідно до предмету діяльності Підприємства;

- організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших засобів спільно з іноземними партнерами;

- товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі;

- орендні (лізингові) операції;

- міжнародні фінансові операції.

4.3. При здійсенні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних зв’язків, у тому числі Підприємство має право:

- володіти, користуватись та розпоряджатись коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності;

- відкривати свої представництва та виробничі підрозділи на території інших держав відповідно до чинного законодавства цих держав;

- брати участь у створенні та роботі міжнародних економічних організацій;

- здійснювати без обмежень посередницькі операції, за яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та ін.);

- самостійно підписувати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо та у вичерпній формі заборонені законодавством;

- самостійно визначати форму розрахунків зовнішньоекономічних операцій серед тих, що не суперечать законодавсту та відповідають міжнародним правилам;

- безпосередньо брати та надавати комерційні кредити за рахунок власних коштів у чинній на території України та іноземній валюті;

- вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести їх валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб’єктами, користуватися їхніми послугами;

- самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності, запроваджувати необхідні субрахунки;

- одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї діяльності, якщо вона не становить державної чи комерційної таємниці;

- реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законодавством.

Підприємство може мати інші права, що не суперечать законодавству.

4.4. Підприємство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність.

4.5. Ревізія (аудит) зовнішньоекономічної діяльності відображається у річних фінансових звітах Підприємства або належними аудиторськими організаціями.

 

Майно підприємства

 

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства..

5.2. Джерелами формування майна Підприємства є:

- грошові та манові внески Засновника;

- доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також в результаті здійснення його діяльності на території України та за її межами;

- безоплатні або благодійні, доброчинні внески та пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

- доходи від цінних паперів;

- придбання майна інших юридичних та фізичних осіб;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- майно, придбане Підприємством в процесі цого діяльності, а також безкоштовно передане підприємству юридичними та фізичними особами;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.3. Підприємство є власником:

- майна, яке передане йому Засновником у власність;

- продукції, яка вироблена Підприємством в процесі його го сподарської діяльності;

- отриманого прибутку;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

5.4. Майно, яке передане Засновником Підприємства в якості внеску до Статутного фонду, знаходиться в Підприємстві на правах повного господарського відання. Підприємство вільно володіє та користується цим майном в межах, не заборонених чинним законодавством України та цим Статутом.

5.5. Відповідальність за загибель чи пошкодження майна, що є власністю Підприємства або передане йому в користування, несе Підприємство.

5.6. Підприємство має право:

- продавати, а в разі згоди Засновника, передавати безкоштовно іншим юридичним чи фізичним особам, обмінювати та здавати в оренду, надавати в позику або в тимчасове безкоштовне користування належні Підприємству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також зписувати їх з балансу, якщо вони зношені, або морально застарілі;

- передавати на договірних засадах матеріальні та грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям та громадянам, які виконують для Підприємства роботи та послуги;

- користуватися банківськими кредитами на договірних комерційних засадах, надавати можливість банку на договірній основі користуватися своїми вільними коштами та встановлювати проценти за їх використання;

- купувати, отримувати внаслідок уступки вимог, орендувати або іншим способом отримувати майно або права на нього від фізичних та юридичних осіб.

5.7. Підприємство має право на випуск власних цінних паперів та їх реалізацію юридичним особам та громадянам.

5.8. Підприємство може брати в оренду землю, майно, кошти (паї) фізичних та юридичних осіб. Орендоване Підприємством майно може передаватися в суборенду на термін, що не перевищує терміну оренди.

 

 

 

 

 

6. Землі Підприємства

 

6.1. До земель Підприємства належать:

- землі, що є  у приватній власності та користуванні власника Підприєства, які засвідчені відповідно Державним актом на право приватної власності або Державним актом на право постійного користування землею;

- земельна частка (пай) Засновника, посвідчена сертифікатом на право на земельну частку (пай) або Державним актом на право приватної власності на землю;

- землі, орендовані у юридичних та фізичних осіб.

 

7. Фонди

 

7.1. Для діяльності Підприємства створюються такі фонди:

7.1.1. Статутний фонд.

7.1.2. Резервний фонд.

7.1.3. Інші фонди.

7.2. Розмір Статутного фонду становить 2000,00 (дві тисячі) грн.

Засновник формує Статутний фонд протягом трьох місяців від дати держаної реєстрації Підприємства.

7.3. Майнові права можуть передаватися Засновником Підприємству як внесок до Статутного фонду відповідно до законодавства.

7.4. Засновник може змінити порядок, склад а також термін формування Статутного фонду відповідно до законодавства.

7.5. За рішенням Засновника розмір Статутного фонду може збільшуватися шляхом відповідних відрахувань від прибутку Підприємства після його розподілу, за рахунок додаткових внесків Засновника або залучення нових засновників.

7.6. Підприємство за рішенням Засновника може зменшити розмір Статутного фонду. Сума, отримана в результаті такого зменшення, виплачується Засновнику або, за рішенням, використовується за іншим призначенням. Рішення Засновника про зміну розміру Статутного фонду реєструється як додаток до Статуту.

7.7. Резервний фонд створюється для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Рішення про використання Резервного фонду Підприємства приймається Засновником. Резервний фонд створюється шляхом відрахувань у розмірі 5 відсотків від чистого прибутку.

7.8. Розмір, порядок формування та використання коштів інших фондів визначається рішенням уповноважених органів Підприємства.

 

8. Господарська і фінансова діяльність підприємства

 

8.1. Підриємство надає Засновнику копії фінансового плану на наступний фінансовий рік. Фінансовий план (бюджет, баланс доходів та видатків) складається Виконавчим органом відповідно до мети діяльності Підприємства та чинного законодавства і подається на розгляд Засновника не пізніше як за місяць до закінчення кожного фінансового року.

8.2. Не пізніше як за один місяць до початку кожного фінансового року Підприємство подає Засновнику копію складеного Виконавчим органом фінансового звіту про діяльність Підприємства за минулий фінансвоий рік. Одночасно подається копія звіту про перевірку та калькуляцію доходів у формі, встановленій чинним законодавством.

8.3. Протягом першого місяця наступного фінансового року, відповідно до документів, визначених п. 8.2. Статуту Засновник:

8.3.1. Визначає розмір відрахувань від прибутку на реінвестиції.

8.3.2. Визначає суму прибутку Підприємства, яка виплачується Засновнику як дивіденд.

8.4. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнених до них витрат відповідно до законодавства. З балансового прибутку Підприємства сплачуються проценти по кредитах банків, а також вносяться встановлені законодавством податки та інші платежі до бюджету.

Виплата дивіденду проводиться у національній валюті України чи іноземній валюті, залежно від отриманого Підприємством прибутку у відповідній валюті.

8.5. У разі, якщо частина прибутку виплачується Засновнику як дивіденд, рішення про це приймається відповідним документом.

8.6.  Підприємство самостійно розпоряджається виробленою ним продукцією і товарами, самостійно встановлює ціни на продукцію і товари, тарифи на види послуг, якщо це не регулюється державою. Підприємство на добровільних засадах приймає до виконання державне замовлення на сільськогосподарську продукцію та сировину, виходячи з власних економічних інтересів і рівня прибутку.

8.7. Підприємство є платником податків і інших обов’язкових платежів до бюджету згідно з чинним законодавством України. Втручання в господарську та іншу діяльність Підприємства з боку державних органів не допускається, крім випадків передбачених законодавством. Підприємство має право на відшкодування збитків (включаючи не одержаний прибуток), завданих незаконним втручанням в його діяльність державних та інших органів.

 

9. Управління Підприємством

 

9.1. Керівництво Підприємством здійснює Засновник, який самостійно  вирішує усі питання виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку, керуючись у своїй діяльності цим Статутом, законами та іншими нормативними актами.

9.2. Власник організовує роботу Підприєства, представляє її у всіх установах, організаціях, підприємствах, в тому вислі за кордоном, розпоряджається майном та коштами, укладає договори.

9.3. Власник здійснює прийом на роботу і звільнення працівників Підприємства та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства, представляє Підприємство в суді, господарському та третейському суді.

9.4. Засновник уповноважений приймати рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства. Нижче наведені питання належать до виключної компетенції Засновника:

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства, затвердження планів та звітів про їх виконання;

- внесення змін та доповнень до Статуту та їх затвердження. Зміна розміру Статутного фонду;

-  затвердження “Правил внутрішнього розпорядку”, “Положення про оплату праці та преміювання”;

- прийняття рішення про ліквідацію підприємства, його реорганізацію, призначає ліквідаційну комісію, затвердження ліквідаційного балансу;

- встановлення розміру прибутку, який підлягає розподілу як дивіденд;

- визначення порядку покриття збитків підприємства;

- прийом до Підприємства нових Засновників;

- розгляд інших питань, щодо яких, на думку Засновника, необхідне його рішення.

Рішення та розпорядження Засновника оформляються письмово і передаються для виконання відповідному органу.

9.5. За рішенням Засновника для управління Підприємством може найматися директор (менеджер, керівник тощо), який виконує функції управління Підприємством відповідно до цього Статуту та підзвітний у своїй діяльності Засновнику Підприємства.

9.6. Директор (менеджер, керівник тощо), що найнятий на роботу Засновником Підприємства, уповноважений керувати поточними справами Підприємства, представляти його у відносинах з іншими сторонами, вести переговори та укладати угоди від імені Підприємства.

Між власником та Директором (менеджером, керівником тощо) уладається контракт.

 

10. Праця та соціальні гарантії

 

10.1. Трудова діяльність Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства. Праця окремих працівників може здійснюватись, як на основі штатних посад, так і за сумісництвом , за трудовими та цивільно-правовими угодами.

10.2. Підприємство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці та залучення співробітників до діяльності Підприємства.

10.3. Підприємство має право залучати до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах угоди такого співробітництва в порядку встановленому законодавством.

10.4. Співробітники Підприємства підлягають медичному і соціальному страхуванню в порядку і на умовах, всановлених законодавством. Підприємство зобов’язане  забезпечити для всіх працівників безпечні умови праці та несе відповідальність у встановленому законом порядку за шкоду, що заподіяна здоров’ю та працездатності працюючих.

10.5. Мінімальний розмір заробітної плати співробітників підприємства не може бути менше мінімального, всановленого законодавством.

10.6. Конкретні  розміри тривалості робочого часу, щорічних і додаткових відпусток, кількості робочого часу, зарахування трудового стажу та інше визначаються “Правилами внутрішнього розпорядку” та “Положенням про оплату праці” Підприємства, розробленими відповідно до чинного законодавства України.

 

11. Облік, звітність та контроль

 

11.1. Підприємство веде облік результатів своєї діяльності, бухгалтерський облік та статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

11.2. Результати діяльності Підприємства відображаються в щоквартальних та річних балансах, у звіті про прибутки та збитки, а також річному звіті.

Річний звіт завіряється Ревізійною комісією Підприємства або незалежною аудиторською організацією.

11.3. Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Підприємства і завершується 31 грудня цього ж року.

11.4. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності підприємства може відбуватися з ініціативи Засновника і не частіше одного разу на рік.

 

12. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 

12.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Засновником.

12.2. Зміни та доповнення до Статуту обов’язково підлягають державній реєстрації, якщо цього вимагає законодавство України. Державна реєстрація змін та доповнень до Статуту проводиться в порядку, згідно з чинним законодавством України.

 

13. Страхування

 

13.1. Майно та майнові інтереси Підприємства можуть бути за такої необхідності застраховані відповідно до законодавства за правилами здійснення таких угод.

 

14. Порядок реорганізації та ліквідації Підприємства

 

14.1. Діяльність підприємства припиняється у порядку та за умов, що передбачені Господарським кодексом України, шляхом ліквідації та реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення).

14.2. Підприємство ліквідується:

- при наявності письмового рішення Засновника;

- за рішенням юрисдикційних органів відповідно до законодавства;

- за інших підстав, передбачених законодавством для відповідних юридичних осіб.

14.3. Для ліквідації Підприємства створюється ліквідаційна комісія, яка діє відповідно до рішень органу, що прийняв рішення про ліквідацію, та законодавства.

14.4. Оголошення про припинення діяльності Підприємства публікується в засобах масової інформації.

14.5. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.

 

 

 

15. Підписи Засновника

СТАТУТ Приватного підприємства, зразок
© 2016-2017, WWW.MISCE.INFO “Місце інформації”. Всі права захищені
Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.