Виписка з єдиного державного реєстру

Виписка з єдиного державного реєстру (далі за текстом « Виписка з ЄДР») надається державним реєстратором на підставі запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Під час подання письмового запиту про надання виписки з ЄДР запитувач пред’являє документ, що посвідчує його особу.

 

У разі подання запиту про надання виписки з ЄДР уповноваженою особою така особа пред’являє, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження.

 

Державний реєстратор протягом двох робочих днів з дати отримання запиту про надання виписки надає (надсилає) виписку або направляє у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит повідомлення про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

Державний реєстратор відмовляє у наданні виписки з державного реєстру, якщо:

 

у Єдиному державному реєстрі є запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

 

у Єдиному державному реєстрі є запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

 

запит подано особою, яка не підтвердила на це повноваження;

 

запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки

 

назва, дата та номер документа, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, із зазначенням коду банку, через який здійснено таку плату, збігаються з документом, який уже зареєстровано в іншому запиті на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру.

 

У формі виписки з ЄДР зазначаються:

 

- Найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім''я та по батькові фізичної особи - підприємця.

 

- Ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

 

- Місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця.

 

- Прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків.

   

- Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

- Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

   

- дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

   

- дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

   

- дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

   

- термін, до якого юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Виписка з ЄДР у паперовій формі підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою.

Переглянути запит про надання виписки з єдиного державного реєстру
© 2016-2017, WWW.MISCE.INFO “Місце інформації”. Всі права захищені
Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.