Створення комунального підприємства

Комунальне підприємство створюється відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Такими компетентними органами є місцеві ради, які своїм рішення створюють комунальне підприємство, а потім затверджують відповідний статут підприємства.

 

Майно комунального підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

 

Статутний капітал комунального підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається відповідною місцевою радою.

 

Статутний капітал комунального підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого підприємства.

 

Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство.

 

Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов''язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.

 

Комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.

 

Збитки, завдані комунальному унітарному підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

 

Особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених законом.

 

____________________________ РАДА _____________________РАЙОНУ _________________ОБЛАСТІ __________ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

Від __.___.201__ р.№__ _________________________

 

 

ПРО СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ___________________________ РАДИ «__________________»

 

 

 

Відповідно до статті 78 господарського кодексу України та керуючись п. 20 частини 1, частини 2 ст.43 та ст. 60, ст.26, п.10 ст.42 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні», сесія ______________________ ради

 

В И Р І Ш И Л А : 1. Створити комунальне підприємство _____________ ради «_____________». 2. Визначити місцезнаходження Підприємства: ___________, вул. ________________, ________________район, ____________область, Україна. 3. Встановити мінімальний розмір статутного капіталу комунального підприємства ______________________ради «______________» ___________ _________ тисяч) грн. 00 коп. за рахунок коштів місцевого бюджету ____________ ради, а саме бюджету розвитку _____________та сформувати статутний фонд в повному обсязі перед державною реєстрацією підприємства. 4. Затвердити Статут комунального підприємства ______________________ ради «___________________________» (додається). 5. Здійснити заходи щодо реєстрації комунального підприємства _____________________ ради «____________________». 6. Доручити ___________________ укласти трудовий контракт з директором КП «_________________».

 © 2016-2017, WWW.MISCE.INFO “Місце інформації”. Всі права захищені
Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.