Створення приватного підприємства

Створюється приватне підприємство на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Від чого і пішла назва цієї організаційної форми ведення підприємницької діяльності. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб''єкта господарювання - юридичної особи. Мати змішаний склад засновників юридичних і фізичних осіб є неможливим. Також, слід зазначити, що у власники приватного підприємства відповідають за правопорушення підприємства всім своїм майном, у межах вартості свої внесків. Діє відповідне приватне підприємство на основі статуту приватного підприємства, де зазначаються всі структури органів управління підприємством. Для здійснення управління підприємства власник призначає (обирає) керівника підприємства, або ж власник і є керівником приватного підприємства  

Порядок створення приватного підприємства:

рішення про створення ПП та підготовка засновницьких документів(рішення засновника, протокол зборів засновників, проект статуту та ін.)

резервування назви ПП

державна реєстрація ПП

реєстрація у державних органах управління (управління статистики, податкова, фонди соціального страхування, центр зайнятості, пенсійний фонд.)

отримання дозволу на виготовлення печатки та виготовлення печатки.

відкриття поточного рахунку у банку.

Рішення про формування статутного капіталу приймається одночасно з рішенням про створення приватного підприєства (якщо засновників декілька, оформляється протокол зборів засновників).

 

У рішенні (протоколі) вказуються:

 

- розмір статутного капіталу;

 

- у яких частках статутний капітал розподіляється між засновниками, якщо їх декілька;

 

- склад цінностей, якими наповнюється статутний капітал (грошові кошти, майно тощо);

 

- порядок і результати оцінки майна (складається акт оцінки, який підписується всіма засновниками);

 

- строки і порядок сплати внесків, передачі майна до статутного капіталу.Якщо внесок грошовими коштами – то треба відкрити поточний рахунок в банку, підтвердженням буде довідка банку. Передачу майна можна оформити актом приймання-передачі (можуть підписати засновник і майбутній директор). Якщо передається майно, то повинен бути документ, що підтверджує право власності

 

- рішення про затвердження статуту.

   

ЗРАЗОК РІШЕННЯ

 

Рішення про створення приватного підприємства.

м.________________ . «____» ____________ 20___ р.  

Засновник Іванов Іван Іванович прийняв рішення :

 

- створити приватне підприємство ” Іванов і Ко”;

 

- сформувати статутний капітал у розмірі 10000 (десяти тисяч) гривень, наповнив його грошовими коштами на суму 10000 (десять тисяч)

 

- затвердити статут приватного підприємства «Іванов і Ко»

 

Засновник ____________ Іванов І.І.

 

Дата (підпис)

       

Слідуючим питанням, пов’язані із створенням приватного підприємства є державна реєстрація приватного підприємства, а також слід переглянути зразок статуту приватного підприємства.

 © 2016-2017, WWW.MISCE.INFO “Місце інформації”. Всі права захищені
Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.