Головна | Юридичні статті | Спадкування | Звільнення працівника | Бланки документів | Соціальна допомога 2016 | Оплата праці | Про кредити | Бізнес в Україні | Оподаткування | Фінанси | Субсидія 2015 | Дім Сад Город | Психологія Здоров'я | Новини 24 | Наказ зразок | Пенсія в Україні |
Допомога при народженні дитини 2016

Мінімальна заробітна плата 2016 в Україні

Мінімальна пенсія 2016 в Україні

Зразки договорів 2016

Декретна відпустка 2016

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 2016

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ


Звільнення за власним бажанням передбачено ст. 38 "Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника" та ст. 39 "Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника" Кодексу законів про працю України в залежності від виду трудового договору. Далі розглянемо розірвання безстрокового трудового договору, тобто договору, укладеного на невизначений строк. Працівник може звільнитись за власним бажанням в будь-який час , для цього необхідно попередити керівника підприємства письмово за два тижні. У разі коли необхідно звільнитись раніше встановленого строку у заяві про звільнення за власним бажанням необхідно вказати обставини які унеможливлюють продовження роботи (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Також працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.
Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника
Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених для розривання безстрокового договору.

Заява за власним бажанням

Наказ про звільнення за власним бажанням


Зразки заяв | Зразки договорів | Зразки статутів | Мінімальна пенсія | Декретна відпустка | Мінімальна заробітна плата | Підвищення пенсій, перерахунок пенсії