Юридичні статті | Спадкування | Звільнення працівника | Бланки документів | Соціальна допомога 2016 | Оплата праці | Про кредити | ЗаБізнес | Оподаткування | Фінанси | Субсидія 2015 | Дім Сад Город | Психологія Здоров'я | Наказ зразок | Пенсія в Україні |

Наказ на прийняття на роботу


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МРІЯ ВІКТОРІЇ"

НАКАЗ
Про прийняття на роботу


М.________________ " ____ " ______________20____ р.

 

Наказую:

Прийняти на роботу (прізвище, ім'я, по батькові) з " ___ " ____ 20___ р. Табельний номер __________

до "______" ________________ 20____ р. (заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))

назва структурного підрозділу

назва професії (посади), кваліфікація

умови прийняття на роботу

умови роботи:

на конкурсній основі

робота: або основна, або за сумісництвом, або за умовами контракту до _____________ у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.) умови праці (згідно атестації робочого місця ):
___________________________________________
зі строком випробування______ місяців
___________________________________________
або на час виконання певної роботи
тривалість робочого дня (тижня)_____год _____хв на період відсутності основного працівника
із кадрового резерву тривалість робочого дня (тижня) при роботі з неповним робочим часом _________________год.
_______________________________________
за результатами успішного стажування переведення
_________________________________
_______________________________________оклад (тарифна ставка) грн. коп.
надбавка за_____________________ %, надбавка за__________________ %
надбавка за ____________________ %, надбавка за __________________ %
доплата грн. коп.

Керівник підприємства
(установи, організації) ____________ _____
(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові )


З наказом (розпорядженням)
ознайомлений __ ____________
(підпис працівника) "_____" _____________ 20___ року


наказ на прийняття на роботу скачатьbr